Professionals

 

  • Professionals experts en nutrició dissenyen dietes específiques a cada necessitat d’acord amb el col·lectiu de persones al que es destinen.

 

  • Al implementar el servei de cuina integral, professionals de recursos humans realitzen la selecció dels perfils d’hosteleria que millor s’adaptin a la solució proposada.

 

  • El responsable d’operacions de BROFAR cuina, inicia una acurada planificació de processos basada en les preferències i necessitats del client optimitzant recursos materials i humans.

 

prof-1