Qui som?

 

BROFAR cuina s'incorpora a la restauració per a col·lectivitats en el any 2009 amb un equip base amb reconeguda experiència i instal·lacions d’última generació. L’esforç d’oferir menjars saborosos i nutritius i equilibrats per persones amb un perfil més exigent ens ha permès desenvolupar serveis professionals dirigits a col·lectius concrets, solucions a mida per a cada empresa, i qualitat i rigor en els resultats.

 

 

 

Visió

 
BROFAR cuina ofereix serveis integrals de restauració, càtering, assessorament i auditoria a empreses i col·lectivitats, orientats a la creació de valors per als nostres clients i dins un marc d’innovació tecnològica i humana.
 

 

 

Missió i Valors


A BROFAR cuina la restauració s’entén des de la perspectiva de treball conjunt amb el client, orientat a la satisfacció i seguretat de consumidor final, recolzat per tecnologia de darrera generació i un equip humà altament qualificat. L’objectiu és generar confiança i satisfacció i aconseguir un servei de cuina eficaç i sostenible.

 

 

Política de la Qualitat


Per a nosaltres, la Qualitat és proporcionar satisfacció i confiança amb l'esforç continuat d'oferir àpats nutritius i equilibrats per a tots els col·lectius. Brofar cuina considera el menjar com un plaer i per és això que té en compte les necessitats de totes les persones. Per això i per obtenir una qualitat global sumem el compliment acurat dels APPCC, com de la PRL, la nostra eina la formació de les persones que col·labora amb nosaltres.

 

Per aconseguir-ho, considerem com a prioritaris els següents punts:

 

  1. Complir amb els requisits legals, i satisfer les exigències, requisits i expectatives explícites i implícites dels nostres usuaris.
  2. Difondre en tots els nivells de la nostra estructura els objectius i criteris de Qualitat.
  3. Implantar els indicadors de Qualitat, així com realitzar un seguiment del nivell de progrés dels mateixos, de manera que ens permeti conèixer i assegurar el servei i el nivell de qualitat desitjat pel nostre usuari.
  4. Vetllar perquè les condicions de treball siguin òptimes mitjançant l'avaluació dels riscos que poden produir-se en els processos, eliminant en tant que sigui possible els mateixos i reduint els avaluats.
  5. Desenvolupar els programes de formació contínua tendents a la millor qualificació dels nostres treballadors, implicant així a tot el personal en la consecució de tots els objectius establerts en el present document.
  6. Consolidar el procés de millora contínua en l'acompliment de totes les activitats realitzades.
  7. Fomentar i aconseguir un ambient motivador de tots els membres les entitats.

 

La direcció fa aquesta política accessible i la posa a la disposició dels seus clients, tots els seus empleats, proveïdors i per al públic en general.

 

La Política es manté al dia mitjançant revisions periòdiques, coincidint amb les revisions del sistema per part de la direcció, amb la finalitat de que tingui en compte els canvis en les condicions de l'entorn i la informació rebuda. En aquest sentit la direcció proporciona i proporcionarà tots els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris per aconseguir els objectius que s'estableixin.